Conara AB

Conara AB är det bolag som Sören Runsteen startade 2008. Här arbetar vi med byggkonsultation i olika former och tillsammans med många olika kunder. Projektledningsuppdragen kan handla om allt från att vara rådgivare initialt vid första idén till att konkret leda uppdraget genom projektering, upphandling och genomförande. rådgivning genom hela byggprocessen, fram till färdigställande och därefter underhåll.

Det kan gälla att hjälpa kunder att definiera sitt projekt, köpa mark, driva detaljplan, leda projekteringen, ta fram förfrågningsunderlag, upphandla entreprenör, vara byggledare under hela byggprocessen eller bistå med specialisttjänster som kontrollansvarig, byggkontrollant eller genomföra allt som handlar om slutbesiktning och garantibesiktningar.

Våra största kunder de senaste åren har varit ICA Fastighets AB och MKB Fastighets AB. Två vitt skilda beställare men ändå ganska lika. ICA känner ju alla till oavsett om man är i branschen eller inte.  Malmö kommunala bostad AB, MKB, är en mycket välkänd aktör inom allmännyttan. Båda är stora bolag och tillhör marknadsledarna inom sina respektive segment Livsmedelshandel och Hyresbostäder. Båda behöver hjälp att driva nybyggnation, underhållsarbeten, återinvesteringar, utbyggnader, ombyggnader och förnyelser. Och det roligaste är att båda varit med oss sedan vi startade och fortfarande är våra kunder.

Conara AB har ett lokalt kontor i Malmö där vi har tre erfarna byggkonsulter som jobbar och driver projekten för MKB: Mats Larsson, Dennis Zätterberg och Robert Kjellin. Vill du ta en fika med dem så titta in under kontakter så hittar du besöksadress, mail och telefonnummer till dem.

Nedan är några få exempel av det vi gjort för dessa kunder genom åren. Listan är mycket, mycket längre. Kom in och prata med oss så berättar vi gärna mer.

MKB, Malmö
I Malmö har Conara levererat byggkonsulttjänster och arbetat med projektledning under många år. Allt sedan vår start har MKB varit en god samarbetspartner som vi fått förmånen att arbeta med sedan 2008. Främst gäller våra uppdrag att hjälpa bolaget med byggkonsultation kring om-, och tillbyggnader och alla typer av renoverings-, och underhållsarbeten. Här hjälper vi till inledningsvis med inventering, upprättande av beskrivningar och framtagande av förfrågningsunderlag. Tillsammans med MKBs personal så gör vi upphandling av entreprenörer och därefter hjälper till med byggledning, bygglovsfrågor, KA enligt PBL fram till godkänd slutbesiktning. Uppdragen kan gälla stambyten, tilläggsisoleringar,renovering av balkonger, renovering av fasader, ombyggnader av lokaler och lägenheter, renoveringar av tvättstugor eller allt möjligt annat som behövs inom ett stort fastighetsbestånd.

 

Antal uppdrag vi gjort för MKB har vi nu tappat räkningen på. Det har varit och är många uppdrag per år. Under de senaste 10-åren så har vi nog varit i merparten av MKBs bestånd och hjälpt till med både smått och stort. Under 2015-2017 har det varit stort fokus på att snabbt få fram nya lägenheter för MKB. Vi har hjälpt till att bygga om lokaler till nya hem och lyckats skapa ungefär 150 nya bostäder på detta sätt. Det har varit ett meningsfullt och fantastiskt roligt arbete eftersom många nya familjer har kunna få en bostad.

Genomförda ICA-projekt
ICA Stormarknad, Kungsbacka

Conara har varit projektledare och beställarombud åt ICA Fastigheter gällande byggnation av ICA Maxi stormarkad. Vår roll var främst i produktionsskedet vilket genomfördes på delad entreprenad där sex totalentreprenörer arbetade sida vid sida. Stort fokus och energi lades på projektets totala ekonomi och samordning men också mycket tidsplanering, kontroll och uppföljning. Kvalitets- och miljöarbetet var som alltid i ICA Fastigheters byggprojekt ett mycket viktigt område att bevaka och genomföra ända fram till öppningsdagen.

ICA Maxi butiken i Kungsbacka omfattar cirka 10 000 kvm och rymmer butik, lager och personalutrymmen.

 

 

ICA Maxi Överby, Trollhättan

Här har vi arbetat med att förbereda för framtidens handel. Dels med att effektivisera och bygga om parkering för att underlätta för kunderna samt med ett miljöprojekt för att rena vattnet från parkeringen. Ytterligare en entré har uppförts för att öka tillgängligheten. Inne i huset har vi arbetat med att effektivisera ytor vilket gör att fler butiker kan beredas plats och därmed öka serviceutbudet till kunderna. Clas Ohlson är en av dessa som öppnade i hösten 2012.

 

 

ICA Kvantum Munkebäck, Göteborg

Conara har ansvarat för projektledningen avseende byggnation av nya kund och personalutrymmen. En avdelning är inredd med bl.a. helt nyskapande köksstudio där inbjudna kunder vid speciella  evenemang kan laga mat, delta på seminarium eller bara umgås på en plats där maten är i centrum.

 

 

 

 

ICA Nära Smögen

Ett stenkast från västkustens mest populära båtled ligger ICA Nära, Smögen. En butik som både skall fungera såväl under intensiva sommarmånader när befolkningen flerfaldigas, som under vintern när lugnet lägrar sig. ICA konstaterar att den åretruntboende befolkningen ökar och behovet av effektivisering och utbyggnad pockat på. Conara har hjälpt till i inventering, förprojektering, kalkylering, upprättande av ramhandlingar samt upphandling av entreprenör. Dessutom hanterat alla bygglovsfrågor som KA och hjälpt till med slutbesiktning.

 

 

 

ICA Nära Öckerö

När ICA Nära skulle bygga ut och bygga till så blev Conara kontaktad av fastighetsägare ICA Fastigheter Sverige AB. Vi har hjälpt både handlare och fastighetsägaren i rådgivning kring byggplanerna, hanterat bygglovsfrågor, samordnat projektering och handlingar samt varit kontrollansvariga KA enligt PBL.

 

 

 

 

ICA Supermarket Majorna

Här har Conara hjälpt ICA Fastigheter Sverige AB att ta fram en konceptidé för en större ombyggnad. Nuvarande byggnad består av ett p-hus, ICA butik samt några  mindre bostäder där över. Logistiken är svår att hantera och ytor saknas för att tillgodose butikens behov av expansion. Vi har föreslagit och tagit fram underlag för att göra radikala ingrepp i fastigheten. Rivning av p-däck och expansion av butiken, nytt p-garage och ett tillskott av betydligt fler lägenheter kan ge förutsättningar för ett win-win för alla parter.

 

 

Centrumhuset i Sannegården, Göteborg
 

Konceptutveckling

Vi hjälpte Älvstranden Utveckling AB med konceptutveckling av tomten för Centrumhuset och hur denna mark skulle kunna användas i relation till gällande detaljplan. Flera studiebesök och inspirationsbesök i området, i olika kulturhus, i vårdmiljöer och ledning av strukturerad utvärdering i referensgrupp gav så småningom en klar bild vad man som konceptutvecklare ville se på platsen.

Genomförande

I ett senare skede blev vi kontaktade och anlitade av Hemsö för att hjälpa dem att genomföra projektet. Centrumhuset fick en inriktning mot vård och omsorg. Här finns Vårdcentral, Rehab, Familjecentral, Tandläkare, Boende för personer med särskilda behov samt dessutom kontor. Allt samlat i ett och samma hus. Vi har varit Hemsös högra hand och varit beställarstöd i projektets alla faser. Affärsupplägg och rådgivare i köpprocessen av projektet, upprättande av partneringavtal med AF Bygg Göteborg, stöd i projekteringsfasen, byggledning, Kontrollansvar PBL samt uppföljande rådgivning i bygglovsfrågor för att få de sista hyresgästerna på plats.

 

Från ax till limpa

Centrumhuset har därmed blivit ett fantastiskt projekt att följa och leda från allt från kommunens första idé, genom försäljning till olika exploatörer och därefter rådgivning under uppförande. Här kan man säga att Conaras kompetens har utnyttjats från ax till limpa!

 

Industrilokaler - STIHL
STIHL utvecklade den första kedjesågen 1926. Sedan dess har det tillkommit många produkter för både skog och trädgård. Nu omfattar STIHL-gruppen dotterbolag i ca. 140 länder och har tillverkning i bl.a. Tyskland, Österrike, Schweiz, Brasilien och USA.STIHL har sedan 1987 ett eget dotterbolag i Sverige. Dotterbolaget med huvudkontor och centrallager för Sverige, Norge och Danmark ligger i Stenkullen utanför Lerum. Härifrån marknadsförs och distribueras STIHLs och VIKINGs produkter i alla tre länderna.

Verksamheten växer och lokalerna i Stenkullen har under Conaras ledning byggts till. En helt ny kontorsbyggnad har uppförts och lagret har nu genomgått sin tredje utbyggnadsetapp. Conara har bistått med projekt- och byggledning, besiktningar och verkat som kontrollansvarig och BAS-P.

Helsingborgs sjukhus - programskede
Det välrenommerade danska arkitektkontoret Schmit-Hammer-Lassen architects vann den internationella arkitekttävlingen som Region Skåne utlyste 2013 för tillbyggnad av Helsingborgs sjukhus. Conara ingick i projekteringsgruppen både i programskede och i projekteringen för systemhandling. Projektet omfattade nybyggnation av ca 40.000 kvm sjukhus i första hand för psykiatri, labb och somatik. Ett projekt med stora utmaningar och många komplexa frågor.