Huvudkontor Parkgatan 49, Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkontor Göteborg, kontakt

Sören Runsteen
soren.runsteen@conara.se
0705-22 10 05

Hans Hagelin
hans@conara.se
0702-67 94 49

Erik Selin
erik.selin@balder.se
031-10 95 92

Dan Hillskär
dan.hillskar@bovieran.se
031-83 94 14

Conara AB lokalkontor Malmö, kontakt

Mats Larsson mats.larsson@conara.se tel + 46 704-22 57 50
Dennis Zätterberg dennis.zatterberg@conara.se tel +46  736 63 67 63
Robert Kjellin robert.kjellin@conara.se tel +46 735-35 94 23

 

Faktureringsuppgifter & Utdelningsadresser

Eftersom vi har många bolag i Conara koncernen med olika faktureringsadresser är det viktigt att rätt bolag används vid fakturering. Är du osäker så kontakta oss innan.

Nedanstående bolag har faktureringsadress & utdelningsadress
Box 53121
400 15 Göteborg

  • Conara Holding AB
  • Conara Projektutveckling AB
  • Conara Projekt AB
  • Diseröd Projekt AB
  • Conara Projekt Väsjön AB
  • Conara Projekt Salem AB
  • Conara Projekt Särö AB

Nedanstående bolag har faktureringsadress & utdelningsadress
Box 12051
402 41 Göteborg

  • Conara AB
  • Hedvigsborg AB

Besöksadresser

Huvudkontor Göteborg

Vill du besöka oss hittar du oss på Balders huvudkontor på Parkgatan 49 i Göteborg.

Conara AB lokalkontor Malmö

Besöksadress: Kalendegatan 18