Vi är Conara Fastighetsutveckling

 

Thomas Dansk

Thomas har arbetat i många år med fastighetsfinansiering och placering av pensionskapital på fastighetsmarknaden. De senaste 13 åren har han varit verksam inom Alecta.

 

Sören Runsteen, VD

Sören är en hängiven entreprenör med bakgrund från byggproduktion, fastighetsförvaltning, projektutveckling och företagsledning. Han startade 2008 Conara AB och har varit dess VD sedan dess. Han har arbetat med konceptutveckling av bostäder för seniorer, bl.a. som VD för Bovieran.

 

Petter Ahlström

Petter har en bakgrund som fastighetsanalytiker hos flera av de stora internationella analysföretagen. Han är forskare och har disputerat med fokus på boende och leverans av service och trygghetstjänster till seniorer. Han driver också företaget Concept Living Advisory.

Lars Edwall

Lars är verksam som byggkonsult och jobbar i tidiga skeden såväl som i produktionsfasen. Hans specialitet är stora komplicerade projekt och byggherrestyrda entreprenader. 

 

 

Organisation

Conara fastighetsutveckling AB är bolaget där olika idéprojekt utvecklas och bearbetas. Det är nog genom detta bolag som de flesta möter oss.

Varje enskilt projekt utvecklas som egna bolag där bostäder sedan övergår i bostadsrättsförening eller som hyresrätter och samhällsfastigheter säljs till slutlig fastighetsägare. 

Vi utvecklar olika typer av konceptboenden med allt från ungdomsbostäder, seniorbostäder, trygghetsboenden till vård- och omsorgsbostäder för äldre. Ett annat område är utveckling av olika typer av samhällsfastigheter så som förskolor, skolor, kulturhus, idrottsanläggningar allt anpassat efter respektive kommuns efterfrågan och behov.

Vår specialitet är Trygghetsboenden där vår samarbetspartner Concept Livning Advisory (CLA) levererar service och olika typer att tjänster.