Styrelse Conara Holding AB

 

Erik Selin, ordförande

Erik är en välkänd profil inom fastighetsbranschen och har som grundare, huvudägare och VD i Fastighets AB Balder skapat ett av börsens största fastighetsbolag med underliggande fastighetsvärden på ca 90 mdr SEK och med verksamhet över hela Norden.

 

Sören Runsteen, VD

Sören är en hängiven entreprenör med bakgrund från byggproduktion, fastighetsförvaltning, projektutveckling och företagsledning. Han startade 2008 Conara AB tillsammans med Hans Hagelin och har varit dess VD sedan dess. Sedan 2015 driver och utvecklar han Bovieran AB som dess VD.

 

Hans Hagelin, Ledamot

Hans har lång erfarenhet av företagsledning och har varit verksam i Sverige och internationellt. Han är också erfaren samhällsbyggare genom sina tidigare engagemang i konsult- och entreprenadbranschen. Nu arbetar Hans även med affärsutveckling inom Bovieran AB.

Dan Hillskär Suppleant

Har lång erfarenhet av bostadsrättsutveckling inom HSB där han under många år haft olika roller och befattningar vilket givit honom en bred insikt om egenägt boende och är ett värdefullt tillskott i Conara koncernen. Dan är också ekonomichef i Bovieran AB.

 

 

Organisation

Conara Holding AB ägs av Fastighets AB Balder till 60% och Conara AB till 40%. Conara Holding är ägarbolaget för ett antal projektutvecklingsbolag inom Conara koncernen där Conara projektutveckling AB är bolaget där olika idéprojekt utvecklas och bearbetas. Det är nog genom detta bolag som de flesta möter oss.

Varje enskilt projekt utvecklas som egna bolag där bostäder sedan övergår i bostadsrättsförening eller som hyresrätter och samhällsfastigheter säljs till slutlig fastighetsägare. Ibland till annat bolag inom Balderkoncernen och ibland till annan extern samarbetspartner. Det innebär att det blir ett stort antal bolag med ”Conara” i sitt företagsnamn.

Vi utvecklar olika typer av konceptboenden med allt från ungdomsbostäder, seniorbostäder, trygghetsboenden till vård- och omsorgsbostäder för äldre. Ett annat område är utveckling av olika typer av samhällsfastigheter så som förskolor, skolor, kulturhus, idrottsanläggningar allt anpassat efter respektive kommuns efterfrågan och behov.

Vi är också en strategisk partner i olika stadsutvecklingsprojekt där vi tillsammans med kollegor i Balder  och Bovieran är djupt involverade i olika kommuners framtida utveckling.