Tullinge centrum, Botkyrka

Stadsutveckling Tullinge, Botkyrka

I Botkyrka har vi tillsammans med kommunen, Botkyrkabyggen och HSB arbetat med stadsutveckling av kommundelen Tullinge. Under 2017 genomförde vi en stor medborgardialog där allmänheten blev inbjuden att på ett strukturerat och ordnat sätt beskriva sin stadsdel och hur man önskar en utveckling i framtiden. Omvärlden runt omkring trycker på och fler större handelsområden i närheten gör att butikerna i Tullinge Centrum går en oviss framtid tillmötes. Genom detta projekt och kartläggning så tror vi på att man på sikt kan tillskapa ca 800-1200 nya bostäder, möjlighet till anläggande av nytt bibliotek och kulturhus, eventuellt ny förskola och skola samt seniorboende  kommer att ge Tullinge ett helt annat utgångsläng för framtiden.

 

Allmänhet och skolbarn fick besöka biblioteket där vi hade anordnat en utställning och workshopslokal. Med hjälp av en stor modell över Tullinge kunde medborgarna själva placera ut symboler för byggnation, värdefulla naturområden och viktiga stråk. Genom generösa öppettider både på dagtid och kvällstid fick vi som byggherrar och kommuntjänstemän möjlighet till många bra och inspirerande samtal om miljön i Tullinge. Vad man ville värna, vad som kunde utvecklas och vilka behov man såg för framtiden.

Resultatet av det omfattande dialogarbetet kommer leda till ett uppdaterat planprogram samt därefter detaljplaner för alla delprojekt.

Färdigheter

Upplagt på

20 november, 2017