Tävling Ullevi, Göteborg

Emeritus Residens Ullevi

I hjärtat av Göteborg mellan Ullevi och polishuset på Skånegatan har vi deltagit i en markreservationstävling. Vårt förslag innehåller både kontor, bostäder, service, kommersiella lokaler. Genom den stora öppna portalen så inbjuds Göteborgarna att strosa genom huskropparna och finna en lugn oas samtidigt som man kan ta del av utbud i butiker och caféer. I denna tävling valde kommunen dock att gå vidare med en annan aktör.

Emeritus Residens är vårt koncept för aktiva och engagerade människor och deras önskan om bekvämt boende, med höga mervärden. Förutom lägenheter med hög kvalitet på material, maskinell utrustning och gestaltning så läggs stor tonvikt på hög tillgänglighet för att möjliggöra för seniorer i huset, ett långt kvarboende och förskjuta behovet av hjälp, när sinnena sviktar och kroppen säger ifrån.

 

Tjänster

Bottenvåningen utformas med verksamheter som erbjuder tjänster både till boende och kringboende och andra externa besökare. I foajén finns en reception som hjälper till och där vår värd/värdinna tar hand om stort som smått för att alla skall känna sig välkomna. Här är navet i gemenskapen som byggs i och kring huset. Här lämnas ingen ensam utan alla kan vara med och ta del av ett rikt utbud av aktiviteter. Alla boende är med och utformar dessa genom den trivselklubb som är kittet i gemenskapen. Om man inte bor i huset kan man ändå ta del av gemenskapen och vara med i trivselkubben. På så sätt inkluderas de som vill och kan delta på lika villkor.

I huset kan service med olika typer av hushållsnära tjänster levereras genom den gemensamma receptionen. Enklare hemtjänster och hantverkshjälp men även olika ärenden så som t.ex. hjälp att handla, enklare bankärenden, sätta upp julgardiner eller bevaka postlådan eller bara att helt enkelt finnas tillhands skapar både trygghet och trivsel.

Spa, gym och relax

I husets spaavdelning erbjuds tjänster för välbefinnande innefattande spabehandlingar, friskvård och hälsa. I spa området kan man naturligtvis själv bada, basta och umgås med grannar och vänner om man hellre vill det. I husets gymavdelning kan alla boende vara med på de olika gemensamma pass som står till buds om man inte vill träna på egen hand.  Efter aktivitet i gymmet och kanske ett uppfriskade dopp i poolen, kan man koppla av i husets relaxavdelning.

Restaurang

I huset finns också restaurang och pub vilket är ett viktigt mervärde för de boende såväl för, de som arbetar, studerar eller gå på något evenemang i närheten. Här kan man hyra sin egen kock eller ordna matlagningskurser genom trivselklubben, kanske vara med på en vinprovning eller fira födelsedagen.

Gemenskapslokaler

I bottenvåningens utbud av gemensamma lokaler och faciliteter finns också en gemensamhetslokal. Här anordnar trivselkubben mycket av de gemensamma aktiviteterna, föreläsningar, konstutställning, musikuppträdanden, fester, filmkvällar, studiecirklar eller vad nu de boende önskar.

Gårdar på taket

På husens tak kan vi ge plats för egen odling och fler platser för möten och aktivitet. Allt fler vill producera sina egna grönsaker. Att kunna odla sin egen mat hemma ger ekologiska, ekonomiska och sociala vinster. Hemkänslan förstärks vilket kan leda till ett ökat ansvarstagande för området. Gemensamma odlingsutrymmen blir en naturlig mötesplats för grannar och besökande tvärs generationsgränserna. Vi vill erbjuda möjligheten att odla både i hemmet och på gemensamma ytor på gård och tak.

 

 

Mobilitet

Vi vill uppmuntra cyklandet och planerar därför för en cykelverkstad i kombination med de cykelrum som nås från den offentliga delen av gården. Här kan man själv meka med sin cykel då man t.ex. fått punktering. Vi vill också planera för en cykelpool med el-cyklar likaså bil­pool i garaget. Allt för en hållbar delningsekonomi.

Dagvatten

Vi vill synliggöra dagvattnet. Vatten som samlas upp på kvarterets tak leds till vattenspeglar på den upphöjda gården. Vattnet leds sedan vidare till en terrassering av vattenspeglar som överbryggar den upphöjda delen av gården med den nedre. Vid regn svämmar dessa terrass­er över och bildar på så vis en serie med små vattenfall som fortsätter att rinna långt efter det regnat eftersom dagvattnet fördröjs av sedum på de gröna taken.

Odling

Allt fler vill producera sina egna grönsaker. Att kunna odla sin egen mat hemma ger ekologiska, ekonomiska och sociala vinster. Hemkänslan förstärks vilket kan leda till ett ökat ansvarstagande för området. Gemensamma odlingsutrymmen blir en naturlig mötesplats för grannar och besökande tvärs generationsgränserna. Vi vill erbju­da möjligheten att odla både i hemmet och på gemen­samma ytor på gård och tak.

Energi

Byggbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa klimatpåverkan. När vi formger hus finns stora möjligheter att minimera den miljöpåverkan som sker. Fas­tigheterna skall uppföras med hög andel förnyelsebara material, godkända enligt vald standard. Livscykelanalys på material skall användas. Materialeffektiv produktion, samordning av leveranser och minimering av transporter minskar materialspillet. Taket ger plats för solceller som integreras på bästa mö­jliga sätt. Solceller integreras även i solavskärmningen för kontorsbyggnaderna.

Färdigheter

Upplagt på

23 november, 2017