Hedvigsborg, Borås

Utveckling av handelsplats

På den gamla idrottsplatsen har Conara arbetat i flera år med detaljplan för nytt handelsområde. Det blev ett litet stopp i planprocessen medan Staten funderade på vilken sträckning som nya Götalandsbanan skulle ta. Nu är det arbetet avslutat och vi kan fortsätta vår planering och tillsammans med kommunen utreda förutsättningarna för projektet. Målet är ett nytt handelscentrum med stor livsmedelsbutik, kompletterande detaljhandel, fast-food och drivmedelsstation. Placeringen är strategiskt söder om riksväg 40 där kommunen växer som mest. Detta kommer bli ett värdefullt tillskott med ökad service på hemma plan för många boende i kommundelen.

Färdigheter

Upplagt på

23 november, 2017