Vård- och omsorgsboende

Vi har under många år arbetat med boende för seniorer och äldre. Att skapa bra bostäder och ett gott liv för våra äldre är något vi verkligen brinner för.  Vi har ett nära och tätt samarbete med forskningen kring geriatrik och medverkar i många olika sammanhang för att öka kunskapen.  Vi arbetar också med Liljewall arkitekter som ritat många vård-och omsorgsboende och som ständigt utvecklar nya vårdboenden i tät dialog med kommuner och vårdpersonal. Nedan är ett axplock av vad de ritat de senaste åren. Vi är väldigt glada för detta samarbete.

Ljungavikens Äldreboende, Sölvesborg

Liljewall är arkitekten bakom Ljungavikens Äldreboende som sammanför i detta boende det bästa mellan stad och natur, rekreation och rörelse. Sådana förutsättningar ber om en arkitektur utöver det vanliga. Viktigast av allt har dock varit att utifrån ett humanistiskt förhållningssätt bilda ett sammanhang där varje individges bästa möjliga förutsättningar till en meningsfull tillvaro, såväl för sig själv som i gemenskap med andra människor.

 

 

Nödinge Äldreboende, Ale kommun

Det unika med detta äldreboende är en medveten utformning för att undvika ”korridorboende”. 40 lägenheter i två plan med ljusa öppna gemensamhetsytor som kopplar samman lägenheterna i en tät gemenskap utan långa gångavstånd gör det lätt för både boende och personal att få överblick. Närmiljön blir allt viktigare ju större vårdbehovet är och därför togs ett gestaltningsförslag fram till ”de fem sinnernas trädgård”. Syftet med trädgården är att skapa en rogivande och rehabiliterande plats med hänsyn till de demenssjukas särskilda behov, där alla sinnen stimuleras; syn, hörsel, smak, doft och känsel.

 

 

Vård- och omsorgsboende koppargården, Falun

Genom en medveten gestaltning och nedbrytning av stora volymer så har Liljewalls uppnått den lilla gemenskapen inom den stora effektiva driften. Lägenheterna ligger i en L-form där gemensamhetsytor, avdelningskök och matplats binder ihop varje enhet till en överblickbar och gemytlig avdelning där personalen hela tiden ser vad som händer.

 

 

Äldreboende Rotviksbro, Vänersborg

Här har Liljewalls ritat en nybyggnad av 40 lägenheter som är uppdelade på fyra mindre enheter med 10 lägenheter i vardera. Anläggningen är byggd i 2 plan och är till ytan ca: 3200 m². Uppdraget inkluderade storkök och lokaler för hemtjänsten.  På gården finns en boulebana och många sittplatser försedda med konstverk och invändigt är lokalerna fyllda av konstnärliga utsmyckningar. Ett jättefint boende.

 

 

Färdigheter

Upplagt på

2 oktober, 2017