Väsjön, Sollentuna

Väsjön Activity

Conara har vunnit markanvisningstävling i det planerade området kring Väsjön i Sollentuna. Projektet som utförs som bostadsrätter kommer att säljstarta kvartal 3, 2018 och vi räknar med en byggstart kvartal 2 2019.

Ambitionen är att skapa ett kvarter som kan erbjuda något mer än bara boendet, något som tätar och bygger relationer mellan människor i och omkring huset.

Vår ambition är att skapa förutsättningar för och understödja ett aktivt liv i gemenskap med andra där hälsa, motion, friskvård och gemenskap skapar en livsstil som ger hög livskvalitet. Därför finns diverse gemensamma ytor och olika aktiviteter som gör det lätt och naturligt att umgås. Oavsett om vi åker skidor ihop, paddlar kajak, springer i skogen, cyklar, motionerar i gymmet eller bara kopplar av framför öppna spisen, så knyter vi hållbara vänskapsband. Förutom bättre hälsa och friskare liv så får vi vänner för livet där det är naturligt att hjälpa varandra och ta hand om varandra. Här behöver ingen känna sig ensam och övergiven. I gemensamhetslokalerna finns det alltid någon att fika ihop med. De gemensamma faciliteterna är naturligtvis till för de som bor i huset, men även som besökare kan du ta del av gemenskapen, gå på gymmet och äta på restaurangen eller varför inte göra ett besök på någon intressant föreläsning om friskvård, hälsa och aktivt liv. Det gör anläggningen både privat och offentlig, bottenvåningen blir full av aktivitet och liv vilket bidrar till hela stadsdelens attraktivitet.

CYKELCAFÉT

I cykelcafét är det alltid liv och rörelse! Eftersom vi vill främja cyklandet i allra största mån måste man också underlätta för cyklister. Detta är tänkt som en kombination av café och cykelverkstad. Lokalen är oöm med rustika material och tål hårda tag. Idén med ”gör det själv” verkstäder för cyklar har provats runt om i landet och blivit otroligt populära. Det finns alltid något som skramlar på cykeln eller så har man helt enkelt fått en punktering som behöver åtgärdas. Vintertid kan cafét fungera som verkstad för alla som vill valla och fixa med sina skidor. Personen som servar i caféet blir också entrévärd för huset och på så vis får man alltid ett personlig bemötande. Caféet blir en naturlig mötesplats för de boende i kvarteret men också för hela området, kort och gott ett vattenhål för alla cykel och skidintresserade i hela Väsjön!

SKID OCH SPORTBUTIK

Kvarterets läge intill Väsjöbacken är unikt. Om man är skidintresserad men ändå vill bo stadsnära är detta verkligen en pärla. Därför vill vi också erbjuda ett utbud av förnödenheter till dessa entusiaster. Här kan du köpa dina nya skidglasögon eller lämna in skidorna på service.

RESTAURANT / GEMENSAM LOKAL

Denna lokal är tänkt att utöver sin funktion som restaurant/bar också kunna fungera som en samlingsplats för de boende. Här ska man kunna slå sig ner kring den öppna spisen och ta del av varandras historier om dagens äventyr. Mindre föreläsningar kan också hållas här. Behöver man plats för en stor skara människor finns alltid Multihallen att tillgå.

”AKTIVITETSTORGET”

Alla hus i kvarteret har sina egna entréer ut mot gatan men likväl sammanlänkade till Väx-huset.

Bostadshuset till öster om Väx-huset är sammanlänkat i entréplan men alla husen är också sammanlänkade i källarplanet. Vi tänker oss att korridorerna i källaren är omsorgsfullt gestaltade med rustika material, likt korridorer i ett fjällhotell, här kan man gå torrskodd i badrocken/ träningskläder till det öppna nedsänkta atriumet som vi valt att kalla ”aktivitetstorget”.

Här finns entrén till Multihallen, Gym, Spa och även en gemensam verkstad för hobbyprojekt där man även kan låna verktyg som slagborr och högtryckstvätt allt för en hållbar delningsekonomi och social gemenskap. Verksamheterna får dagsljus genom det nedsänkta atriet men också från ljusbrunnar på gården.

Färdigheter

Upplagt på

7 december, 2017