Hedvigsborg, Borås

Hedvigsborg, Borås

Utveckling av handelsplats På den gamla idrottsplatsen har Conara arbetat i flera år med detaljplan för nytt handelsområde. Det blev ett litet stopp i planprocessen medan Staten funderade på vilken sträckning som nya Götalandsbanan skulle ta. Nu är det arbetet...