Salem Centrum

Salem Centrum

Stadsutveckling Salems Centrum I Salem strax utanför Stockholm så är vi en av tre utvalda byggherrar för att delta i omvandlingen av Salems Centrum. Ett spännande arbete där vi tillsammans med två andra exploatörer samt centrumägaren ger oss i kast med ännu ett...
Tullinge centrum, Botkyrka

Tullinge centrum, Botkyrka

Stadsutveckling Tullinge, Botkyrka I Botkyrka har vi tillsammans med kommunen, Botkyrkabyggen och HSB arbetat med stadsutveckling av kommundelen Tullinge. Under 2017 genomförde vi en stor medborgardialog där allmänheten blev inbjuden att på ett strukturerat och ordnat...
Nynäshamn stadsutveckling

Nynäshamn stadsutveckling

Uppdraget På uppdrag av Nynäshamns kommun så har Conara arbetat fram en stadsutvecklingsstrategi för hur centrala staden med shopping och servicefunktioner kan kopplas ihop med turistmagneten vid gästhamnen och färjeterminalerna. Genom ett antal fysiska förändringar,...