Conara Fastighetsutveckling AB

Genom Conara Fastighetsutveckling AB så driver ägarbolaget Conara Fastighetsutveckling Holding AB sina utvecklingsprojekt. Vi har ett antal projekt i tidigt skede där förhandling pågår med många olika parter. Sättet som projekten initieras är olika. Ibland så tävlar vi om kommunala markanvisningar, ibland hittar vi mark och utvecklar projekten på egen hand och ibland så går vi in i samarbeten med andra parter. Så fort styrelsen tagit ställning så publiceras dessa på hemsidan.