Forskning

Forskning

Forskning kring äldres boende I nätverket kring Conara så följer vi på nära håll forskningen kring seniorers och äldres boende. Vi arbetar med att understödja och uppmuntra tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad mellan läkarvetenskap, samhällsbyggnad, service och...