Forskning

Forskning kring äldres boende

I nätverket kring Conara så följer vi på nära håll forskningen kring seniorers och äldres boende. Vi arbetar med att understödja och uppmuntra tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad mellan läkarvetenskap, samhällsbyggnad, service och innovation. Vi är aktiva inom Seniorvärldskonferensen, initierar forskningsstudier och samverkar aktivt med akademin. Bland våra samarbetspartner finns:

  • Börje Bjelke, Professor i Geratrik, medicine Doktor, Överläkare. Verksam vid Karolinska Institutet och Oslo Universitetssjukhus. Adjungerad professor Köpenhamns Universitet. Skrivit totalt 90 vetenskapliga publikationer.
  • Laura Fratiglioni Överläkare och professor i Medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar, Karolinska Institutet
  • Göran Lindahl, Docent, Teknologie doktor, arkitekt, verksam vid Chalmers tekniska högskola, forskningsledare vid Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers
  • Ola Nylander, professor i arkitektur Chalmers tekniska högskola. Initiativtagare och forskningsledare för CBA, Centrum för Boendets Arkitektur, Chalmers
  • Petter  Ahlström, Ekonomie doktor & Civilingenjör, har skrivit avhandlingen ”Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden”. Entreprenör inom området service och tjänster i seniorers boendemiljöer

 

Färdigheter

Upplagt på

3 september, 2017