Väsjön, Sollentuna

Väsjön, Sollentuna

Väsjön Activity Conara har vunnit markanvisningstävling i det planerade området kring Väsjön i Sollentuna. Projektet som utförs som bostadsrätter kommer att säljstarta kvartal 3, 2018 och vi räknar med en byggstart kvartal 2 2019. Ambitionen är att skapa ett kvarter...
Salem Centrum

Salem Centrum

Stadsutveckling Salems Centrum I Salem strax utanför Stockholm så är vi en av tre utvalda byggherrar för att delta i omvandlingen av Salems Centrum. Ett spännande arbete där vi tillsammans med två andra exploatörer samt centrumägaren ger oss i kast med ännu ett...