Salem Centrum

,

Stadsutveckling Salems Centrum

I Salem strax utanför Stockholm så är vi en av tre utvalda byggherrar för att delta i omvandlingen av Salems Centrum. Ett spännande arbete där vi tillsammans med två andra exploatörer samt centrumägaren ger oss i kast med ännu ett stadsutvecklingsprojekt. Planerings och idéskapandet för nya centrala delarna av Salem kommer påbörjas i början av 2019. Detta gemensamma arbete mellan oss byggherrar och kommunen kommer sedan att bli underlag för kommande detaljplaner.

Våra bärande idéer som vunnit kommunens gillande är att aktivt arbeta med det offentliga rummet, den vackra gröna dalgången, barnperspektivet, tillgängligheten, gemenskap, aktivitetsområden och att det nya centrum får mer liv och rörelse större del av dygnet. Det är en utmanande uppgift särskilt som alla butiker kommer att byta lokalisering och där handeln nu ligger kommer nya bostäder växa fram.

Lokalerna från den gamla Skyttorpsskolan kommer att ersättas med bostäder och den kommande utemiljön kommer att ge invånarna möjlighet till olika typer av aktiviteter vilket kommer göra området attraktivt, tillgängligt och tryggt.  Solbelysta mysiga platser, möjlighet att slå sig ner i en syrenberså, kombinera lekplats med utegym och boulebana så att alla generationer kan aktiveras ihop och att många kan umgås och äta tillsammans i trädgårdarna mellan husen där man lagat mat.

Centrum kommer få en ny och större livsmedelsbutik och nya kompletterande butiker där utbud och servicenivå kommer öka. Bostäderna kommer upplåtas både som bostadsrätt och hyresrätt så att nya Salems centrum kan bli tillgängligt för många och att vi därmed ökar den sociala hållbarheten.

 

Färdigheter

Upplagt på

24 november, 2017